ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin okre┼Ťla zasady i warunki ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowi─ůzki i warunki odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera tak┼╝e informacje, do kt├│rych przekazania Konsumentowi zobowi─ůzany jest Sprzedawca zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, w tym ustaw─ů z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
2. Ka┼╝dy Klient powinien zapozna─ç si─Ö z Regulaminem.
3. Regulamin dost─Öpny jest na stronie internetowej Sklepu i udost─Öpniany jest nieodp┼éatnie tak┼╝e przed zawarciem umowy. Na ┼╝─ůdanie Klienta Regulamin jest tak┼╝e udost─Öpniany w taki spos├│b, kt├│ry umo┼╝liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre┼Ťci za pomoc─ů systemu teleinformatycznego, kt├│rym pos┼éuguje si─Ö Klient (np. poczt─ů elektroniczn─ů).
4. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
2) Sprzedawca lub Us┼éugodawca: Ma┼égorzata Witkowska, prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů Fruties Ma┼égorzata Witkowska, ul. Radiowa 4/2, 10-206 Olsztyn, NIP 7392306794, REGON 369516433, wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej;
3) Klient lub Us┼éugobiorca: osoba fizyczna, kt├│ra uko┼äczy┼éa 18 lat i posiada pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, ale mog─ůca we w┼éasnym imieniu nabywa─ç prawa i zaci─ůga─ç zobowi─ůzania, kt├│ra nawi─ů┼╝e stosunek prawny ze Sprzedawc─ů w zakresie dzia┼éalno┼Ťci Sklepu. Klient to tak┼╝e Konsument, je┼Ťli w danej kwestii brak oddzielnych postanowie┼ä w stosunku do Konsumenta;
4) Konsument: Klient b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů dokonuj─ůc─ů ze Sprzedawc─ů czynno┼Ťci prawnej (zakupu), niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů;
5) Us┼éuga Elektroniczna ÔÇô us┼éuga w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Klienta za po┼Ťrednictwem Serwisu;
6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Us┼éuga elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawc─Ö pod adresem internetowym https://fruties.pl, w ramach kt├│rego Klient zawiera umow─Ö sprzeda┼╝y na odleg┼éo┼Ť─ç, strony s─ů informowane o dokonaniu sprzeda┼╝y za pomoc─ů poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczeg├│lno┼Ťci dostawa Towaru) nast─Öpuje poza internetem;
7) Konto ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna, oznaczona indywidualn─ů nazw─ů (loginem) i has┼éem podanym przez Klienta, zbi├│r zasob├│w w systemie teleinformatycznym Us┼éugodawcy, w kt├│rym gromadzone s─ů dane podane przez Klienta oraz informacje o czynno┼Ťciach w ramach Sklepu;
8) Towar lub Produkt ÔÇô towary sprzedawane w Sklepie, znajduj─ůce si─Ö w ofercie Sprzedawcy;
9) Umowa ÔÇô umowa na odleg┼éo┼Ť─ç, dotycz─ůca zakupu Towaru, zawarta na skutek z┼éo┼╝enia przez Klienta Zam├│wienia w Sklepie i jego przyj─Öcia przez Sprzedawc─Ö;
10) Formularz ÔÇô skrypt stanowi─ůcy ┼Ťrodek komunikacji elektronicznej, umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zam├│wienia w Sklepie lub dokonanie innych czynno┼Ťci w Sklepie;
11) Zam├│wienie ÔÇô dyspozycja zakupu Towaru z┼éo┼╝ona przez Klienta za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w komunikacji technicznej;
12) Newsletter ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna, elektroniczna us┼éuga dystrybucyjna ┼Ťwiadczona przez Us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), kt├│ra umo┼╝liwia wszystkim korzystaj─ůcym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Us┼éugodawcy cyklicznych wiadomo┼Ťci (newsletter-├│w), zawieraj─ůcych informacje o Serwisie, w tym nowo┼Ťciach lub promocjach w Sklepie.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres poczty elektronicznej sklep@fruties.pl, numer telefonu + 48 881 425 394.
2. Sprzedawca oferuje nast─Öpuj─ůce rodzaje Us┼éug Elektronicznych:
1) Sklep Internetowy,
2) Newsletter,
3) Opiniowanie (komentowanie),
4) Konto.
3. Sprzedawca ┼Ťwiadczy Us┼éugi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urz─ůdze┼ä umo┼╝liwiaj─ůcych przegl─ůdanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przegl─ůdarki internetowej), dost─Öpu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
5. Obowi─ůzuje zakaz dostarczania przez Klienta tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
6. Korzystanie ze Sklepu mo┼╝e si─Ö wi─ůza─ç z zagro┼╝eniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje dzia┼éania celem przeciwdzia┼éania tym zagro┼╝eniom. Sprzedawca wskazuje, i┼╝ publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů wi─ůza─ç mo┼╝e si─Ö z zagro┼╝eniem pozyskania lub modyfikowania danych Klient├│w przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosowa─ç w┼éa┼Ťciwe ┼Ťrodki techniczne, kt├│re zminimalizuj─ů wskazane wy┼╝ej zagro┼╝enia, w tym programy antywirusowe i chroni─ůce to┼╝samo┼Ť─ç korzystaj─ůcych z sieci Internet.
7. Zawarcie umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éug Elektronicznych nast─Öpuje za po┼Ťrednictwem Sklepu przez Internet. Klient mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zako┼äczy─ç korzystanie z Us┼éug Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usuni─Öcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éug Elektronicznych rozwi─ůzuje si─Ö automatycznie bez konieczno┼Ťci sk┼éadania dodatkowych o┼Ťwiadcze┼ä stron.
8. Nie ma mo┼╝liwo┼Ťci korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klient├│w dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: ÔÇ×Rozporz─ůdzenieÔÇŁ). W szczeg├│lno┼Ťci:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos├│b przejrzysty dla Klient├│w i innych os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů;
b) zbierane w konkretnych, wyra┼║nych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos├│b niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych s─ů przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przez okres nie d┼éu┼╝szy, ni┼╝ jest to niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych dane te s─ů przetwarzane;
f) przetwarzane w spos├│b zapewniaj─ůcy odpowiednie bezpiecze┼ästwo danych osobowych, w tym ochron─Ö przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow─ů utrat─ů, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc─ů odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych lub organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych odpowiedni─ů do charakteru, zakresu, kontekstu i cel├│w przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolno┼Ťci os├│b fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dost─Öp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, kt├│rych dane dotycz─ů, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Podstaw─ů przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klient├│w lub wyst─ůpienie innej przes┼éanki uprawniaj─ůcej do przetwarzania danych osobowych wed┼éug Rozporz─ůdzenia.
3. Sprzedawca gwarantuje realizacj─Ö uprawnie┼ä os├│b, kt├│rych dane osobowe s─ů przetwarzane na zasadach wynikaj─ůcych z odpowiednich przepis├│w, w tym osobom tym przys┼éuguje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotycz─ůcych ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych ┼Ťrodk├│w prawnych celem ochrony swoich praw.
4. Osoba maj─ůca dost─Öp do danych osobowych przetwarza je wy┼é─ůcznie na podstawie upowa┼╝nienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wy┼é─ůcznie na polecenie Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zapewnia, ┼╝e nie udost─Öpniania danych osobowych innym podmiotom ani┼╝eli upowa┼╝nionym na podstawie w┼éa┼Ťciwych przepis├│w prawa, chyba ┼╝e wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

┬ž 1 Konto.

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezp┼éatna i wymaga nast─Öpuj─ůcych dzia┼éa┼ä: Klient powinien wype┼éni─ç formularz rejestracji podaj─ůc okre┼Ťlone dane i sk┼éadaj─ůc o┼Ťwiadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przes┼éany zostanie link umo┼╝liwiaj─ůcy weryfikacj─Ö Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz has┼éa ustalonych przez Klienta. Has┼éo jest poufne i nie powinno by─ç nikomu udost─Öpniane.
2. Konto umo┼╝liwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikacj─Ö danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zam├│wie┼ä oraz przegl─ůdanie historii Zam├│wie┼ä.
3. Us┼éuga Elektroniczna Konto ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony.
4. Klient mo┼╝e w ka┼╝dym czasie zrezygnowa─ç z Konta w Sklepie poprzez przes┼éanie odpowiedniego ┼╝─ůdania do Sprzedawcy drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail: sklep@fruties.pl
┬ž 2. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadcze┼ä w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przes┼éany zostanie link potwierdzaj─ůcy subskrypcj─Ö Newsletter-a.
4. Us┼éuga Elektroniczna Newsletter ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony.
5. Klient mo┼╝e w ka┼╝dym czasie zrezygnowa─ç z Newsletter-a poprzez przes┼éanie odpowiedniego ┼╝─ůdania do Sprzedawcy drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail: sklep@fruties.pl.

┬ž 3. Opinie

1. Sprzedawca umo┼╝liwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczeg├│lno┼Ťci dotycz─ůcych Towar├│w.
2. Us┼éuga ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony.
3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
4. Sprzedawca mo┼╝e korzysta─ç z opinii na potrzeby tre┼Ťci zamieszczanych w Serwisie.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

┬ž 1. Towary

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie s─ů nowe i nie maj─ů wad.
2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
3. Na Towary mog─ů by─ç udzielone gwarancja lub us┼éugi posprzeda┼╝owe. Szczeg├│┼éowa informacja w tym zakresie znajduje si─Ö przy opisie Towaru.
4. Sklep dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby oferta by┼éa aktualna. Sprzedawca poinformuje Klienta je┼Ťli zam├│wiony Produkt nie b─Ödzie dost─Öpny.

┬ž 2. Zam├│wienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
2. Zam├│wienia mo┼╝na sk┼éada─ç po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (go┼Ťcinne zakupy).
3. Klient zobowi─ůzany jest do starannego wype┼énienia Formularza, podaj─ůc wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz okre┼Ťlaj─ůc wybrany spos├│b zap┼éaty i dostawy.
4. Klient podaje w Formularzu dane oraz sk┼éada o┼Ťwiadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
5. Zam├│wienia w Sklepie mo┼╝na sk┼éada─ç 24 godziny na dob─Ö, 7 dni w tygodniu. Zam├│wienia sk┼éadane w soboty, niedziele lub ┼Ťwi─Öta s─ů rozpatrywane nast─Öpnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenia z┼éo┼╝enia Zam├│wienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego ÔÇ×Kupuj─Ö i p┼éac─ÖÔÇŁ. Sprzedawca wy┼Ťle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zam├│wienia.
7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 5 dni roboczych.
┬ž 3. P┼éatno┼Ťci

1. Wszystkie ceny Towar├│w podawane w Sklepie s─ů cenami brutto w z┼éotych polskich (ceny zawieraj─ů podatek VAT). Cena Towaru nie uwzgl─Ödnia koszt├│w, o kt├│rych mowa w punkcie 2 poni┼╝ej. Cena Towaru podana w chwili z┼éo┼╝enia przez Klienta Zam├│wienia jest wi─ů┼╝─ůca dla obu stron.
2. Koszty zwi─ůzane z dostaw─ů Towaru (np. transport, dostarczenie, us┼éugi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysoko┼Ť─ç tych koszt├│w mo┼╝e zale┼╝e─ç od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysoko┼Ťci tych koszt├│w jest przekazywana na etapie sk┼éadania Zam├│wienia.
3. Klient mo┼╝e wybra─ç form─Ö p┼éatno┼Ťci:
1) przelew tradycyjny – zap┼éata przed wysy┼ék─ů Towaru (przedp┼éata). Po z┼éo┼╝eniu Zam├│wienia Klient powinien wp┼éaci─ç/przela─ç nale┼╝no┼Ť─ç na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zam├│wienia nast─Öpuje po zaksi─Ögowaniu wp┼éaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) zap┼éata za po┼Ťrednictwem systemu p┼éatno┼Ťci Tpay.com – zap┼éata przed wysy┼ék─ů Towaru (przedp┼éata). Po z┼éo┼╝eniu Zam├│wienia Klient powinien dokona─ç zap┼éaty za po┼Ťrednictwem systemu Tpay.com. Realizacja Zam├│wienia nast─Öpuje po zaksi─Ögowaniu wp┼éaty Klienta w systemie p┼éatno┼Ťci Tpay.com;
3) zap┼éata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – klient uiszcza nale┼╝no┼Ť─ç bezpo┼Ťrednio przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja zam├│wienia nast─Öpuje po przyj─Öciu Zam├│wienia.
4. Na ka┼╝dy sprzedany Produkt Sklep wystawia dow├│d zakupu i dor─Öcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa wymagaj─ů dor─Öczenia.
5. Na ┼╝yczenie Klienta Sprzedawca wystawia faktury, w terminie do 15 dnia miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po miesi─ůcu, w kt├│rym dokonano zakup├│w i wysy┼éa je drog─ů elektroniczn─ů na podany adres e-mail Klienta.
6. Klient zobowi─ůzany jest do zap┼éaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzeda┼╝y, o ile wybrany spos├│b zap┼éaty nie wymaga zachowania innego terminu. Je┼╝eli w tym terminie Klient nie dokona zap┼éaty, wtedy – zgodnie z art. 491 ┬ž 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zap┼éat─Ö, po kt├│rego bezskutecznym up┼éywie b─Ödzie uprawniony do odst─ůpienia od umowy. Je┼╝eli Klient o┼Ťwiadczy, ┼╝e ┼Ťwiadczenia nie spe┼éni, Sprzedawca mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, tak┼╝e przed nadej┼Ťciem oznaczonego terminu spe┼énienia ┼Ťwiadczenia.

┬ž 4. Dostawa
1. Produkt wysy┼éany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustal─ů inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomoc─ů firmy kurierskiej albo za po┼Ťrednictwem operatora pocztowego wed┼éug wyboru Klienta. Paczka wysy┼éana za po┼Ťrednictwem operatora pocztowego powinna zosta─ç dostarczana w ci─ůgu 7 dni roboczych od dnia wysy┼éki Towaru, natomiast za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej – w ci─ůgu 3 dni roboczych od dnia wysy┼éki Towaru.
3. Nie ma mo┼╝liwo┼Ťci odbioru osobistego Towaru.
4. Sprzedawca wskazuje, ┼╝e:
1) z chwil─ů wydania Towaru Klientowi lub przewo┼║nikowi na Klienta przechodz─ů korzy┼Ťci i ci─Ö┼╝ary zwi─ůzane z Towarem oraz niebezpiecze┼ästwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzeda┼╝y na rzecz Konsumenta niebezpiecze┼ästwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwil─ů wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uwa┼╝a si─Ö jego powierzenie przez Sprzedawc─Ö przewo┼║nikowi, je┼╝eli Sprzedawca nie mia┼é wp┼éywu na wyb├│r przewo┼║nika przez Konsumenta,
2) przyj─Öcie przesy┼éki z Towarem przez Klienta bez zastrze┼╝e┼ä powoduje wyga┼Ťni─Öcie roszcze┼ä z tytu┼éu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba ┼╝e:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewo┼║nika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynik┼éo z winy umy┼Ťlnej lub ra┼╝─ůcego niedbalstwa przewo┼║nika;
d) szkod─Ö niedaj─ůc─ů si─Ö z zewn─ůtrz zauwa┼╝y─ç uprawniony stwierdzi┼é po przyj─Öciu przesy┼éki i w terminie 7 dni za┼╝─ůda┼é ustalenia jej stanu oraz udowodni┼é, ┼╝e szkoda powsta┼éa w czasie mi─Ödzy przyj─Öciem przesy┼éki do przewozu a jej wydaniem.

┬ž 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowi─ůza┼ä Konsumenta wynikaj─ůcych z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zap┼éaty i odbioru Towaru.
3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie ┼é─ůczy si─Ö z obowi─ůzkiem z┼éo┼╝enia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
4. Sprzedawca nie ma obowi─ůzku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o kt├│rym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia┼éaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIA┼ü 6. ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć

1. Odpowiedzialno┼Ť─ç z tytu┼éu r─Ökojmi jest wy┼é─ůczona w stosunkach prawnych z Klientami.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl─Ödem Konsumenta, je┼╝eli Towar ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů (r─Ökojmia) na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na nast─Öpuj─ůcych zasadach:
1) wada fizyczna polega na niezgodno┼Ťci Towaru z umow─ů. W szczeg├│lno┼Ťci Towar jest niezgodny z umow─ů, je┼╝eli:
a) Towar nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, kt├│re rzecz tego rodzaju powinna mie─ç ze wzgl─Ödu na cel w umowie oznaczony albo wynikaj─ůcy z okoliczno┼Ťci lub przeznaczenia;
b) Towar nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o kt├│rych istnieniu Sprzedawca zapewni┼é Konsumenta;
c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
2) Towar ma wad─Ö prawn─ů, je┼╝eli Towar stanowi w┼éasno┼Ť─ç osoby trzeciej albo je┼╝eli jest obci─ů┼╝ony prawem osoby trzeciej, a tak┼╝e je┼╝eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz─ůdzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia w┼éa┼Ťciwego organu; w razie sprzeda┼╝y prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny tak┼╝e za istnienie prawa;
3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytu┼éu r─Ökojmi za wady fizyczne, kt├│re istnia┼éy w chwili przej┼Ťcia niebezpiecze┼ästwa na Konsumenta lub wynik┼éy z przyczyny tkwi─ůcej w Towarze w tej samej chwili.
4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli Konsument wiedzia┼é o wadzie w chwili zawarcia umowy;
5) je┼╝eli wada fizyczna zosta┼éa stwierdzona przed up┼éywem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa si─Ö, ┼╝e wada lub jej przyczyna istnia┼éa w chwili przej┼Ťcia niebezpiecze┼ästwa na Konsumenta;
6) Sprzedawca odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up┼éywem dw├│ch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a je┼Ťli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest u┼╝ywana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up┼éywem jednego roku od dnia wydania Towaru;
7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
a) ┼╝─ůdanie obni┼╝enia ceny Towaru albo odst─ůpienie od umowy, chyba ┼╝e Sprzedawca niezw┼éocznie i bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta wymieni rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad albo wad─Ö usunie;
b) Konsument, mo┼╝e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc─Ö usuni─Öcia wady ┼╝─ůda─ç wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady, chyba ┼╝e doprowadzenie rzeczy do zgodno┼Ťci z umow─ů w spos├│b wybrany przez Konsumenta jest niemo┼╝liwe albo wymaga┼éoby nadmiernych koszt├│w w por├│wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc─Ö. Przy ocenie nadmierno┼Ťci koszt├│w uwzgl─Ödnia si─Ö warto┼Ť─ç rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak┼╝e bierze si─Ö pod uwag─Ö niedogodno┼Ťci, na jakie nara┼╝a┼éby Konsumenta inny spos├│b zaspokojenia;
8) Konsument, kt├│ry wykonuje uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, jest obowi─ůzany na koszt Sprzedawcy dostarczy─ç rzecz wadliw─ů do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie okre┼Ťlono w umowie – do miejsca, w kt├│rym rzecz zosta┼éa jemu wydana.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje Klient powinien kierowa─ç do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres mailowy: sklep@fruties.pl Klient mo┼╝e skorzysta─ç z wzoru reklamacji dost─Öpnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia, ┼╝e przesy┼éka z Towarem jest naruszona, dozna┼éa ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezw┼éocznie (nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 7 dni od dnia odbioru przesy┼éki) z┼éo┼╝y─ç reklamacj─Ö u Sprzedawcy. Takie dzia┼éanie umo┼╝liwi dochodzenie roszcze┼ä od przewo┼║nika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacja powinna zawiera─ç szczeg├│┼éowy opis problemu i ┼╝─ůdanie Klienta, ewentualnie tak┼╝e dokumentacj─Ö fotograficzn─ů.
4. Sprzedawca zobowi─ůzuje si─Ö rozpatrzy─ç reklamacj─Ö w terminie 14 dni. Je┼╝eli Sprzedawca nie ustosunkuje si─Ö do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e uzna┼é j─ů za uzasadnion─ů.
5. Je┼Ťli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie dzia┼éania.
6. Istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) mo┼╝liwo┼Ť─ç rozwi─ůzywania spor├│w drog─ů elektroniczn─ů za pomoc─ů platformy ODR (online dispute resolution), dost─Öpnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) mo┼╝liwo┼Ť─ç prowadzenia post─Öpowania polubownego przed s─ůdem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odst─ůpienie od Umowy przez Sprzedawc─Ö lub Klienta mo┼╝e nast─ůpi─ç na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
2. Konsumentowi przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru.
3. Informacje o odst─ůpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte s─ů w pouczeniu o prawie odst─ůpienia, dost─Öpnym na stronie Sklepu.
4. Prawo odst─ůpienia od Umowy nie przys┼éuguje Konsumentowi w odniesieniu do niekt├│rych um├│w, tj.:
1) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli Sprzedawca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od Umowy;
2) w kt├│rej cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad kt├│rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt├│re mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od Umowy;
3) w kt├│rej Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji Konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w kt├│rej Towarem jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;
5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w kt├│rej Towarem s─ů rzeczy, kt├│re po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami;
7) w kt├│rej Towarem s─ů napoje alkoholowe, kt├│rych cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu Umowy, a kt├│rych dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i kt├│rych warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad kt├│rymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8) w kt├│rej Konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby Sprzedawca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je┼╝eli Sprzedawca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, kt├│rych wykonania Konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza rzeczy inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst─ůpienia od Umowy przys┼éuguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub rzeczy;
9) w kt├│rej Towarem s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dziennik├│w, periodyk├│w lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie zakwaterowania, innych ni┼╝ do cel├│w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod├│w, gastronomii, us┼éug zwi─ůzanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je┼╝eli w umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi;
13) o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy.
5. Sprzedawca wskazuje, ┼╝e niekt├│re Towary s─ů wykonywane na indywidualne zam├│wienie Klienta (wed┼éug specyfikacji Klienta lub na zaspokojenie jego zindywidualizowanych potrzeb) i w zwi─ůzku z tym Konsumentowi nie przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y tych Towar├│w zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.). Dotyczy to tak┼╝e Towar├│w, kt├│re zosta┼éy zmienione na ┼╝yczenie Klienta.
6. Sprzedawca niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia Konsumenta o odst─ůpieniu od umowy, zwr├│ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é Konsument, chyba ┼╝e Konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny spos├│b zwrotu, kt├│ry nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami.
7. Je┼╝eli Konsument wybra┼é spos├│b dostarczenia rzeczy inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc─Ö, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt├│w.
8. Konsument zobowi─ůzany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposa┼╝enia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca mo┼╝e powstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.
9. Konsument ponosi tylko bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu Towaru, chyba ┼╝e Sprzedawca zgodzi┼é si─Ö je ponie┼Ť─ç lub nie poinformowa┼é Konsumenta o konieczno┼Ťci poniesienia tych koszt├│w.
10. Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci Towaru b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niego w spos├│b wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. W przypadku skutecznego odst─ůpienia od Umowy Umowa uwa┼╝ana jest za niezawart─ů.

ROZDZIA┼ü 9. W┼üASNO┼Ü─ć INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz tre┼Ťci w nim zawartych nale┼╝─ů do Sprzedawcy.
2. Adres strony, pod kt├│rym jest dost─Öpny Sklep, a tak┼╝e zawarto┼Ť─ç strony internetowej https://fruties.pl stanowi─ů przedmiot prawa autorskiego i s─ů chronione przez prawo autorskie oraz prawo w┼éasno┼Ťci intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy w┼éasne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody ┼║r├│d┼éowe, has┼éa, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. s─ů znakami zastrze┼╝onymi i nale┼╝─ů do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesy┼éanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek tre┼Ťci ze strony https://fruties.pl bez zgody w┼éa┼Ťciciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie maj─ů odpowiednie przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.
2. Wszelkie odst─Öpstwa od Regulaminu wymagaj─ů formy pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.
3. S─ůdem w┼éa┼Ťciwym do rozstrzygni─Öcia sporu mi─Ödzy Sprzedawc─ů i Klientem b─Ödzie s─ůd w┼éa┼Ťciwy wed┼éug siedziby Sprzedawcy. S─ůdem w┼éa┼Ťciwym do rozstrzygni─Öcia sporu mi─Ödzy Sprzedawc─ů i Konsumentem b─Ödzie s─ůd w┼éa┼Ťciwy wed┼éug zasad og├│lnych (s─ůd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (wed┼éug art. 31-37 kodeksu post─Öpowania cywilnego).

POUCZENIE O PRAWIE ODST─äPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

Maj─ů Pa┼ästwo prawo odst─ůpi─ç od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst─ůpienia od umowy wygasa po up┼éywie 30 dni od dnia, w kt├│rym weszli Pa┼ästwo w posiadanie rzeczy lub w kt├│rym osoba trzecia inna ni┼╝ przewo┼║nik i wskazana przez Pa┼ästwa wesz┼éa w posiadanie rzeczy.

Aby skorzysta─ç z prawa odst─ůpienia od umowy, musz─ů Pa┼ästwo poinformowa─ç nas o swojej decyzji o odst─ůpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o┼Ťwiadczenia (na przyk┼éad pismo wys┼éane poczt─ů lub poczt─ů elektroniczn─ů). Poni┼╝ej podajemy nasze dane kontaktowe:

Fruties Małgorzata Witkowska
ul. Radiowa 4/2,
10-206 Olsztyn
sklep@fruties.pl

Mog─ů Pa┼ästwo skorzysta─ç z wzoru formularza odst─ůpienia od umowy, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.

Aby zachowa─ç termin do odst─ůpienia od umowy, wystarczy, aby wys┼éali Pa┼ästwo informacj─Ö dotycz─ůc─ů wykonania przys┼éuguj─ůcego Pa┼ästwu prawa odst─ůpienia od umowy przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy.

Skutki odst─ůpienia od umowy: w przypadku odst─ůpienia od umowy zwracamy Pa┼ästwu wszystkie otrzymane od Pa┼ästwa p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj─ůtkiem dodatkowych koszt├│w wynikaj─ůcych z wybranego przez Pa┼ästwa sposobu dostarczenia innego ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostarczenia oferowany przez nas), niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym przypadku nie p├│┼║niej ni┼╝ 30 dni od dnia, w kt├│rym zostali┼Ťmy poinformowani o Pa┼ästwa decyzji o wykonaniu prawa odst─ůpienia od niniejszej umowy. Zwrotu p┼éatno┼Ťci dokonamy przy u┼╝yciu takich samych sposob├│w p┼éatno┼Ťci, jakie zosta┼éy przez Pa┼ästwa u┼╝yte w pierwotnej transakcji, chyba ┼╝e wyra┼║nie zgodzili┼Ťcie si─Ö Pa┼ästwo na inne rozwi─ůzanie; w ka┼╝dym przypadku nie ponios─ů Pa┼ästwo ┼╝adnych op┼éat w zwi─ůzku z tym zwrotem. Mo┼╝emy wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

Prosz─Ö odes┼éa─ç lub przekaza─ç nam rzecz niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym razie nie p├│┼║niej ni┼╝ 30 dni od dnia, w kt├│rym poinformowali nas Pa┼ästwo o odst─ůpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je┼╝eli ode┼Ťl─ů Pa┼ästwo rzecz przed up┼éywem terminu 30 dni.

B─Öd─ů Pa┼ästwo musieli ponie┼Ť─ç bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu towar├│w. Wysoko┼Ť─ç tych koszt├│w szacowana jest na kwot─Ö oko┼éo 20,00 PLN.

Odpowiadaj─ů Pa┼ästwo tylko za zmniejszenie warto┼Ťci rzeczy wynikaj─ůce z korzystania z niej w spos├│b inny ni┼╝ by┼éo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.